Nominujte osobnosti mesta - Severka TV

Nominujte osobnosti mesta

Mesto Žilina bude aj tento rok oceňovať svoje významné osobnosti. Svojho kandidáta môžete nominovať aj vy priamo tu.

ŽILINA. "Verejnosť môže opäť navrhovať osobnosti na ocenenie Mestom Žilina za rok 2013," hovorí Pavol Čorba, hovorca mesta. Osobnosti, ktoré sa svojou prácou vyrázne zaslúžili o rozvoj a dobré meno mesta budú aj tento rok ocenené.

Čestné očianstvo, cenu meta, uznanie za zásluhy alebo cenu primátora môžu udeliť žijúcim osobnostiam alebo aj im memoriam.

O udelení ocenenia rozhodne mestské zastupiteľstvo. Z koho budú vyberať, môžete ovplyvniť aj vy svojou nomináciou. Zašlete ju vyplnením formulára na konci tejto stránky.

Komisia, ktorá zastupiteľstvu predloží návrhy, bude opätovne posudzovať aj návrhy z minulých rokov, medzi ktorými sa nachádza mnoho významných osobností, ktoré ešte ocenenie nezískali.

Môžu umiestniť aj bustu


"Vynikajúce aktivity a výkony v oblasti vedy, techniky, kultúry, športu a v spoločensko-politickej oblasti, ktoré súvisia s mestom, a ktorých význam presiahol regionálny rámec a majú nezastupiteľné miesto v dejinách, môže Mesto oceniť zhotovením a umiestnením pamätnej tabule, busty alebo pomníka," doplnil Čorba.

 

 

Nominácia na osobnosť mesta Žilina

 

Meno nominovaného

 

 

Prečo túto nominujete túto osobu? Napíšte stručné informácie o nominovanom

 

 

 

 

 

 

 

Je daná osoba žijúca. Zvoľte možnosť

 

 

Ďakujeme

    
Juraj Milo.
6. 3. 2014, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS