Memorandum národa slovenského - Severka TV

Memorandum národa slovenského

Memorandum slovenského národa o štyroch bodoch obsahovalo ustanovenia zásadného významu.

SLOVENSKO. Programový dokument slovenských štátoprávnych, politických a kultúrnych požiadaviek, prijatý na slovenskom národnom zhromaždení 6. – 7. júna 1861 v Martine.

Viac vo videu z vysielania Tv Severka.
Miroslava Sklenárová.
4.6.2021, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS