Otváranie tried pre starších žiakov - Severka TV

Otváranie tried pre starších žiakov

Školstvo sa bude preklápať do regionálneho COVID automatu.

SLOVENSKO. Od 19. apríla sa otvoria 8. a 9. ročníky základných škôl, nie však v čiernych okresoch.

Viac vo videu z vysielania TV Severka.

www.severka.tv
Miroslava Sklenárová.
19.4.2021, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS