Žiaci ukázali, čo dokážu - Severka TV

Žiaci ukázali, čo dokážu

Je to jediná multikultúrna škola v Žilinskom regióne. Vyučovanie prebieha v slovenčine aj v angličtine. Súkromná základná škola oslávila už 10. výročie svojho vzniku.

ŽILINA. 10. výročie je prvé veľké jubileum tejto školy a na tento deň si jej žiaci pripravili zaujímavý program, a to ako pre žiakov tak aj pre rodičov.

Hlavným prgramom boli tvorivé dielne a prezentácie toho, čo sa deti v škole naučili.
Žiaci a učiltelia si v tento deň vymenili role a vyučovanie si vyskúšali samotní žiaci.

Viac vo videu z vysielania Tv Severka.
Zuzana Žigová.
28. 5. 2014, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 1129  > >>

.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 401  > >>

.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 183  > >>Tv Severka je členom združenia LOTOS

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 1128  > >>


© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 195  > >>

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 56  > >>