Nové služby v káblových sieťach - Severka TV

Nové služby v káblových sieťach

Nové a tradičné služby v káblových sieťach či operačné programy, ktoré budú dosptupné počas najbližších 7 rokov. To boli hlavné témy seminára, ktorý pripravili v Žiline.

ŽILINA. Takýto seminár v Žiline pripravili už minulý rok. Ten bol zameraný na internet v káblových sieťach, tohtoročná konferencia bola polytematická. Odznelo viacero prednášok, a to najmä o službách, ktoré poskytujú kábloví operátori.

Viac vo videu z vysielania Tv Severka.
Zuzana Žigová.
3. 5. 2014, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS