Mohlo ich byť aj viac - Severka TV

Mohlo ich byť aj viac

Na sídlisku Solinky v Žiline pribudne nielen nákupné stredisko, ale aj 80 parkovacích miest, ktoré budú k nemu patriť.

ŽILINA. Ak by sa k plánovanej parkovacej ploche pridali okolité parcely patriace mestu, počet miest by sa viacnásobne zvýšil. Mesto však dementuje, oficiálne oslovenie zo strany investora, aby boli priľahlé mestské plochy na sídlisku vyňaté z územného plánu a využité na možnosti parkovania. Na základe oslovenia, však primátor mesta Žilina pripustil možnosť znovunastolenia tejto otázky pri kolaudácii Nákupného strediska.

Viac vo videu z vysielania TV Severka
Miroslava Sklenárová.
22. 7. 2015, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS