Nový depozitár a ani eurá nebudú - Severka TV

Nový depozitár a ani eurá nebudú

Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši nový depozitár za 1,8 milióna eur mať nebude.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Zhotovitelia z firmy MOLDA deklarovali, že v stanovenom termíne do nie sú schopní zrealizovať jeho rekonštrukciu.Zástupcovia podniku informovali, že do októbra nie sú schopní stavbu dokončiť z kapacitných, časových dôvodov, a tiež kvôli potrebe dopracovania projektovej dokumentácie. Radnica tak musí zrušiť zmluvy a eurofondy vrátiť.

Viac vo videu z vysielania TV Severka.
Miroslava Sklenárová.
7. 7. 2015, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 862  > >>

.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 251  > >>

.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 177  > >>Tv Severka je členom združenia LOTOS

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 861  > >>


© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 170  > >>

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 55  > >>