Peniaze nie sú všetko - Severka TV

Peniaze nie sú všetko

Lepšie čísla na účtoch nemocníc automaticky neznamenajú väčšiu spokojnosť pacientov.Juraj Milo.
9. 7. 2015, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS