Predviedli svoj klavírny talent - Severka TV

Predviedli svoj klavírny talent

Talentovaní klavíristi súťažili v štvorručnej hre na klavíri. Súťaže sa zúčastnilo 30 žiakov a odznelo viac ako 70 skladieb.

ŽILINA. Žiaci Základných umeleckých škôl z celého severného regiónu sa streli v Žiline, aby predviedli svoj klavírny talent. Súťaž sa konala už po dvadsiatykrát.

Viac vo vysielaní Tv Severka.
Zuzana Gadušová.
23. 4. 2015, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS