Rozvinú obchod medzi EÚ a Kanadou - Severka TV

Rozvinú obchod medzi EÚ a Kanadou

Diskusia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory bude v Žiline.Zuzana Žigová.
10. 4. 2015, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS