100-ročná Žilinčanka sa podpísala do kroniky mesta - Severka TV

100-ročná Žilinčanka sa podpísala do kroniky mesta



V pondelok sa trojciferných narodenín dožila pani Gizela Dekanovská zo Žiliny.



Zuzana Gadušová.
24. 3. 2015, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.






Tv Severka je členom združenia LOTOS