Začínajú zápisy prvákov do škôl - Severka TV

Začínajú zápisy prvákov do škôl

Vybrať pre svoje dieťa môžete akúkoľvek, avšak len jednu základnú školu.

ŽILINA. Svoje ratosleti máte môžnosť zapísať do škôl od 16. januára. Rodič má túto povinnosť v tom prípade, ak dieťa do konca augusta dovŕši šesť rokov.

Podľa zákona plní žiak povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt. Ak sa však rodič rozhodne pre inú základnú školu, nemá zaručené, že práve jeho dieťa tam zoberú.

Viac vo videu z vysielania Tv severka.
Zuzana Žigová.
8. 1. 2015, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS