Centrum voľného času má 60-ročnú históriu - Severka TV

Centrum voľného času má 60-ročnú históriuK okrúhlemu výročiu si jeho členovia pripravili tanečný galavečer v Dome odborov v Žiline.


ŽILINA. Na nedeľnom galavečeri deti a vedúci záujmových krúžkov poďakovali všetkým, ktorí centru voľnočasových aktivít robia dobré meno. Podvečer bol plný tanečných vystúpení a spevu.

História Centra voľného času siaha do novembra 1954, kedy bol v Rosenfedovom paláci založený Krajský dom pionierov a mládeže, v súčasnosti ho poznáme ako Centrum voľného času v Žiline.

Viac vo videu z vysielania Tv Severka.
Zuzana Žigová.
12. 11. 2014, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 902  > >>

.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 274  > >>

.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 178  > >>Tv Severka je členom združenia LOTOS

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 901  > >>


© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 171  > >>

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 55  > >>