Otvoria viac odborných tried - Severka TV

Otvoria viac odborných tried

Záujem o absolventov obchodných akadémii a škôl podnikania klesá. Naopak, technické a odborné odbory sú na trhu práce čoraz viac žiadané.

ŽILINA. Žilinský samosprávny kraj vydal všeobecne záväzné nariadenie, ktorým upravuje počty tried a otvorených odborov na stredných školách v školskom roku 2015/2016. Tieto zmeny sa týkajú všetkých cirkevných, štátnych a špeciálnych škôl v správe kraja.

Nariadenie vychádza zo štatistík a reaguje aj na klesajúcu demografickú krivku. Odstraňuje duplicitu rovnakých študijných odborov v kraji a zrušené boli aj triedy, ktoré dlhodobo dosahovali slabé výsledky v externej časti maturitnej skúšky.

Na trhu práce v Žilinskom kraji je momentálne nadbytok strojárov, grafikov digitálnych médií, mechanikov počítačových sietí, operátorov ekologických zariadení a absolventov odboru spoločného stravovania. Záujem rastie o pekárov, hutníkov, nástrojárov, alebo klampiarov.

Viac vo videu z vysielania Tv Severka.
Timotej Mokrý.
30. 10. 2014, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.

Ilustračné foto

Tv Severka je členom združenia LOTOS