Festival Dni nádeje - Severka TV

Festival Dni nádeje

Dni nádeje sú naplnené odbornými prednáškami v aulách stredných škôl, športovými a turistickými zápoleniami žiakov, či umeleckou prezentáciou prác žiakov v priestoroch knižníc.

ŽILINA. 20.ročník športových a kultúrnych podujatí s názvom Dní nádeje sa začal štafetovým zápolením žiakov Základných škôl žilinského kraja. Beh nádeje sa uskutočnil v parku Ľudovíta Štúra na Bôriku v Žiline a zúčastnilo sa ho 300 žiakov.

Dni nádeje pokračujú Štafetou nádeje na Mestskej krytej plavárni v Žiline, ktorá je plaveckým maratónom pre Stredné a Základné školy Žilinského kraja a širokú verejnosť.

Pochodu nádeje Rajeckou dolinou sa zúčastnia študenti stredných škôl z 10 miest severného Slovenska a vyvrcholením tohto ročníka bude Oskar nádeje 2014, ktorého obsahom je slávnostné vyhlasovanie a odovzdávanie cien pre víťazov literárnych, výtvarných a športových súťaží tohto ročníka.

Slávnostným a hlavným podujatím festivalu Dní nádeje je Večer vďaky.

Viac vo videu z vysielania Tv Severka.
Miroslava Sklenárová.
20. 10. 2014, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 1021  > >>

.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 334  > >>

.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 182  > >>Tv Severka je členom združenia LOTOS

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 1020  > >>


© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 186  > >>

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 56  > >>