Bahnenie oviec - Severka TV

Bahnenie oviec

Bahnenie oviec pripadá prevažne na mesiace január, február niekedy až začiatok marca.
SLOVENSKO. Chov oviec patrí medzi najstaršie odvetvie živočíšnej výroby na našom území. Koncom 19. storočia však začalo upadať. Aktuálne sa na Slovensku chová okolo 320 000 oviec pričom pred 20 rokmi sme ich chovali okolo 600 000.
Viac vo videu z vysielania Tv Severka.
www.severka.tvMiroslava Sklenárová.
13.2.2023, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 1415  > >>

.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 574  > >>

.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 192  > >>

Tv Severka je členom združenia LOTOS

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 1414  > >>


© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 226  > >>

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 56  > >>