Deň otvorených dverí u kachliarov - Severka TV

Deň otvorených dverí u kachliarov

Výstava vykurovacej techniky, konzultácie s verejnosťou aj snem.

VEĽKÉ ROVNÉ - MADZÍN. Súčasťou XVI. snemu Cechu kachliarov, krbárov a kominárov Slovenskej republiky boli aj školenia v kominárskom remesle, voľby do predsedníctva cechu ako aj odovzdávanie dokumentov o odbornej spôsobilosti pre remeslo kachliar a kominár.

Viac vo videu z vysielania Tv Severka.

www.severka.tv
Miroslava Sklenárová.
3.10.2022, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.
Tv Severka je členom združenia LOTOS