Prezentácia pastierskej kultúry - Severka TV

Prezentácia pastierskej kultúry

Už po 16-krát sa uskutočnilo celoslovenské stretnutie fujaristov v Čičmanoch.

ČIČMANY. Cieľom oboch programov, Valasi, valasi škoda vašej krásy i Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!, je prezentácia prvkov pastierskej kultúry a priblíženie fujary.

Viac vo videu z vysielania Tv Severka.

www.severka.tv
Miroslava Sklenárová.
28.9.2022, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.
Tv Severka je členom združenia LOTOS