Marketingové volania - Severka TV

Marketingové volania

Marketingové volania môžete jednoducho ignorovať.

SLOVENSKO. Od októbra musia byť všetky marketingové volania len z čísel začínajúcich predvoľbou 0888. Ponuky výživových doplnkov či prestupu k inému operátorovi tak budete vedieť ľahšie rozoznať.

Viac vo videu z vysielania Tv Severka.

www.severka.tv
Miroslava Sklenárová.
22.9.2022, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.
Tv Severka je členom združenia LOTOS