Úspešné pokračovanie projektu - Severka TV

Úspešné pokračovanie projektu

ŠKO Žilina začalo s rekonštrukciou Domu umenia Fatra v roku 2021.

ŽILINA. Projekt rekonštrukcie je podporený z grantu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu SR v programe Kultúra /Prelaďme na novú vlnu – Dom umenia Fatra Žilina/, v rámci ktorého sa uskutočnilo vystúpenie hudobníkov z ŠKO a Sendreiovcov doplnený detským vokálnym zborom Čercheňora.

Viac vo videu z vysielania Tv Severka.

www.severka.tv
Miroslava Sklenárová.
2.9.2022, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.
Tv Severka je členom združenia LOTOS