Aj v pokročilom veku žijú aktívne - Severka TV

Aj v pokročilom veku žijú aktívne

Aj tí, skôr narodení, nám každoročne dokazujú, že spev a tanec im ani v tomto veku problém nerobí.

ŽILINA. Seniori sa stretávajú každý týžden, aby nacvičili spevácky aj tanečný program, keďže mnohí stále vystupujú na oslavách či kultúrnych podujatiach v okolí Žiliny.

Seniori do aktívneho života zapájajú aj prostredníctvom podujatí Krajskej aj Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov v Žiline.

Viac vo videu z vysielania Tv Severka.
Zuzana Žigová.
29. 9. 2014, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS