Deň bez mäsa - Severka TV

Deň bez mäsa

Dvadsiaty piaty november bol vyhlásený za Medzinárodný a svetový deň bez mäsa a deň práv zvierat.

SLOVENSKO. Ľudia sa k tento problematike stavajú rôzne, pričom najdôležitejšu úlohu zohrávajú tradície, či vierovyznanie.

Viac vo videu z vysielania Tv Severka.
Vlado Hulik.
25.11.2021, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS