O univerzitu tretieho veku je záujem - Severka TV

O univerzitu tretieho veku je záujem

Ústav celoživotného vzdelávania pri Žilinskej univerzite v Žiline slávnostne otvoril svoj nový akademický rok 2014/2015. Je to už 19.ročník a v tomto roku ho bude navštevovať 390 študentov.

ŽILINA. Univerzita tretieho veku je súčasťou Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline. Ponúka záujmové vzdelávanie pre všetkých nad 45 rokov aj vo svojich dvoch pobočkách v Prievidzi a v Považskej Bystrici.

V akademickom roku 2014/2015 sú k dispozícii nové študijné programy zamerané na zdravý životný štýl, psychológiu a filozofiu, umenie, finančnú gramotnosť a tiež viaceré študijné programy na získanie počítačových zručností.

Viac vo videu z vysielania Tv Severka.
Miroslava Sklenárová.
23. 9. 2014, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS