Svetový deň stromov - Severka TV

Svetový deň stromov

20. októbra si každoročne pripomíname Svetový deň stromov.

SLOVENSKO. Myšlienka vznikla v 19. storočí v Nebraske (USA). Impozantné stromy nájdeme aj na Slovensku - viete ktoré?

Viac vo videu z vysielania Tv Severka.
Vlado Hulík.
20.10.2021, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS