Spomienka na rómsky holokaust - Severka TV

Spomienka na rómsky holokaust

2. august je Medzinárodným dňom spomienky na holokaust Rómov.

SLOVENSKO. Na Slovensku sa Pamätný deň rómskeho holokaustu pripomína od roku 2005, kedy bol v pietnej sieni Pamätníka SNP v Banskej Bystrici odhalený prvý zo série pamätníkov Ma bisteren!-Nezabudnite!

Viac vo videu z vysielania Tv Severka.
Miroslava Sklenárová.
2.8.2021, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS