Media on Travel and Tourism - Severka TV

Media on Travel and Tourism

Krátky film o dôležitosti médií pri propagovaní cestovného ruchu..
, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS