Nové koše - Severka TV

Nové koše

Odpadkové aj na bioodpad.

ŽILINA. V centre mesta vymenili staré betónové odpadkové koše za nové. V Žiline by malo pribudnúť ešte 200 košov na biologický kuchynský odpad.

Viac vo videu z vysielania TV Severka.
Dagmar Ponechalová.
20.1.2021, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS