Štvrté kolo testovania - Severka TV

Štvrté kolo testovania

Testovalo 458 miest a obcí na Slovensku.

ŽILINA. V okrese Žilina prebehlo štvrté kolo plošného testovania
v Gbeľanoch, Rajeckej Lesnej, Veľkej Čiernej  a v Zbyňove.


Viac vo videu z vysielania TV Severka.
Dagmar Ponechalová.
23.11.2020, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS