Príklady dobrej praxe - Severka TV

Príklady dobrej praxe

ZMOS pokračuje s predstavovaním príkladov dobrej praxe.

ŽILINA. ŽSK zriadil v Žiline špeciálnu práčovňu, ktorá ľuďom so znevýhodnením dáva šancu v rámci pracovného uplatnenia.

Viac vo videu z vysielania TV Severka.
Miroslava Sklenárová.
25.9.2020, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS