Nový objav - Severka TV

Nový objav

Našli doteraz neobjavenú kryptu s pozostatkami.
 
ŽILINA. Pri rekonštrukcii  Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline našli doteraz neobjavenú kryptu s kosťami, ktoré pravdepodobne pochádzajú z 13. alebo 14. storočia. 
 
Viac vo videu z vysielania TV Severka. Dagmar Ponechalová.
24.7.2020, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS