Svetový deň rybárstva - Severka TV

Svetový deň rybárstva

Svetový deň rybárstva.

SLOVENSKO. Slovenský rybársky zväz ako najväčšie občianske združenie na Slovensku združuje 122 miestnych a mestských organizácii s členskou základňou okolo 120 000 členov, vrátane detí a mládeže.

Viac vo videu z vysielania TV Severka.
Vlado Hulík.
27.6.2020, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS