Zrušenie bohoslužieb - Severka TV

Zrušenie bohoslužieb

95. Plenárne zasadnutie Konfederácie biskupov Slovenska.

ČIČMANY. Výsledkom zasadnutia KBS bolo rozhodnutie o zákaze stretávania sa a zhromažďovania, čo v praxi znamená zrušenie všetkých verejných bohoslužieb.

Viac vo videu z vysielania TV Severka.
Miroslava Sklenárová.
11.3.2020, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS