Ocenili Colný úrad Žilina - Severka TV

Ocenili Colný úrad Žilina

Víťaz v celoslovenskom hodnotení.
 
ŽILINA. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky každoročne oceňuje najvýkonnejší colný úrad na Slovensku. Tento rok symbolicky predala putovný pohár Banská Bystrica Žiline. 
 
Viac vo videu z vysielania TV Severka. Dagmar Ponechalová.
10.2.2020, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS