Veľká cena Zuberca - Severka TV

Veľká cena Zuberca

Preteky psích záprahov.

ZUBEREC. Napriek nepriaznivému počasiu sa tradičné podujatie psích záprahov uskutočnilo. V Múzeu slovenskej dediny v Zuberci sa zišli milovníci psov nie len zo Slovenska.

Viac vo videu z vysielania TV Severka.
Dagmar Ponechalová.
10.2.2020, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS