Už počuť jahniatka - Severka TV

Už počuť jahniatka

Bahnenie oviec na farme Zlieň.

BELÁ. Farmári sa tešia z miernej zimy. Na farme Zlieň sa bahnili ovce už v januári.

Viac vo videu z vysielania TV Severka. 
Dagmar Ponechalová.
31.1.2020, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS