Martinská deklarácia - Severka TV

Martinská deklarácia

Deklarácia bola prijatá ako samostatný štátoprávny akt slovenského národa.

SLOVENSKO. Za jediný zvrchovaný orgán, ktorý bol oprávnený vystupovať v mene slovenského národa, bola vyhlásená Slovenská národná rada.

Viac vo videu z vysielania TV Severka.
Miroslava Sklenárová.
30.10.2019, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS