100. výročie oživotvorenia - Severka TV

100. výročie oživotvorenia

Oslavy Matice slovenskej.

MARTIN. Matica slovenská oslávila 100. výročie oživotvorenia. Program osláv zahŕňal odhalenie busty predsedu obnovenej Matice slovenskej Jána Vanoviča, bohoslužby, slávnostný sprievod a pietny akt.

Viac vo videu z vysielania TV Severka. 
Dagmar Ponechalová.
4.8.2019, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS