Nové pracovisko angiografu - Severka TV

Nové pracovisko angiografu

Prístroj na diagnostiku celého organizmu.

ŽILINA. Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline za účasti ministerky zdravotníctva SR Andrey Kalavskej slávnostne otvorila nové pracovisko angiografu. Prístroj umožňuje vykonávať operačné zákroky cievneho systému v reálnom čase cez malé vpichy v slabine a za pomoci katétrov. Liečba je rýchlejšia a traumatizácia pacienta je minimálna.

Viac vo videu z vysielania TV Severka.

 
Dagmar Ponechalová.
19.6.2019, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS