Omnia priniesla z Lotyšska zlato - Severka TV

Omnia priniesla z Lotyšska zlato

Fakultný miešaný spevácky zbor Omnia opäť potvrdil svoje kvality. Zo Svetovej olympiády zborového spevu v lotyšskej Rige priniesol dve zlaté medaily.

ŽILINA. RIGA. Medzinárodný festival The World Choir Games sa koná každé dva roky. Tento rok, 9. – 14. júla, farby Slovenska hájila Omnia, ako jeden z dvoch zborov Slovenska.

Pod umeleckým vedením dirigentky Moniky Bažíkovej zbor súťažil v úrovni The Champions Competition, v ktorej súťažia tie najlepšie svetové zbory. V rámci tejto úrovne, zbor reprezentoval Slovensko v kategórii Komorné miešané zbory a v kategórii Musica Sacra a cappella. V tejto náročnej súťaži s obrovskou medzinárodnou konkurenciou, 470 zborov z viac ako 80-tich krajín sveta, získali zlato v oboch kategóriách.

Viac vo videu z vysielania Tv Severka.




Timotej Mokrý.
28. 7. 2014, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 864  > >>

.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 252  > >>

.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 177  > >>







Tv Severka je členom združenia LOTOS

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 863  > >>


© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 170  > >>

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 55  > >>