Preč s odpadom! - Severka TV

Preč s odpadom!

Apríl mesiacom čistoty.

TEPLIČKA NAD VÁHOM.  V Žiline sa tento mesiac uskutočňuje viacero podujatí, zameraných na čistenie nášho prostredia. Do odpadkovej výzvy sa zapojili aj dobrovoľníci z obce Teplička nad Váhom.

Viac vo videu z vysielania TV Severka.
Dagmar Ponechalová.
14.4.2019, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS