Svetový deň Rómov - Severka TV

Svetový deň Rómov

Ide o najpočetnejšie etnikum bez vlastného územia na starom kontinente.

SLOVENSKO. Medzinárodný deň Rómov je oslavou rómskej kultúry a jej vplyvov na oblasti hudby, divadla, literatúry a tanca európskej kultúry.

Viac vo videu z vysielania TV Severka.
Miroslava Sklenárová.
8.4.2019, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS