Buriny ako ich nepoznáme - Severka TV

Buriny ako ich nepoznáme

Terénna vychádzka za netradičnými chuťami.

ŽILINA. 2.apríla zorganizovalo Považské múzeum v Žiline v  zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja  prechádzku za divorastúcimi  bylinami s botaničkou Květou Kickovou.

Viac vo videu z vysielania TV Severka. 
Dagmar Ponechalová.
4.4.2019, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS