Vynášanie Moreny - Severka TV

Vynášanie Moreny

Tradícia na strečniansky spôsob.

STREČNO. V sobotu v obci Strečno privítali jar jedným z tradičných zvykov, vynášaním a pálením Moreny. Tvorivá dielňa spod Strečna sa postarala aj o sprievodný program pre deti a rodičov.

Viac vo videu z vysielania TV Severka. 
Dagmar Ponechalová.
25.3.2019, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS