Veľkonočný symbol - Severka TV

Veľkonočný symbol

Symbol baránka sa nachádza už v predkresťanských tradíciách.

SLOVENSKO. V kresťanstve je baránok jedným zo symbolov Ježiša Krista, lebo obrazne on je baránok obetovaný za spásu sveta.

Viac vo videu z vysielania TV Severka.
Miroslava Sklenárová.
11.2.2019, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS