Stretnutie RO SSN - Severka TV

Stretnutie RO SSN

Slovenský syndikát novinárov je  odborová a stavovská organizácia novinárov. 

VRÚTKY. V stredu sa konalo stretnutie výboru RO SNN za prítomnosti predsedu SNN Daniela Modrovského.

Viac vo videu z vysielania TV Severka.
Miroslava Sklenárová.
31.1.2019, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS