Spievame ju už 200 rokov - Severka TV

Spievame ju už 200 rokov

V tomto roku si pripomíname okrúhle výročie.

SLOVENSKO. Pieseň vznikla vo Viedni a bola zaznávaná.

Viac vo videu z vysielania TV severka.
Miroslava Sklenárová.
17.12.2018, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS