Bláznivá divadelná hra - Severka TV

Bláznivá divadelná hra

O láske a spolupatričnosti.

ŽILINA. Bábkové divadlo v Žiline v spolupráci so  Šimonom Spišákom si pre svojich návštevníkov pripravili divadelnú hru s názvom Vianočka Udatný, medveď Mňau, drak Čau a originál princezná Fujara Lopúchová.

Viac vo videu z vysielania TV Severka.
Dagmar Ponechalová.
30.11.2018, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS