Multifunkčné ihrisko - Severka TV

Multifunkčné ihrisko

Do konca prázdnin bude opravené aj oplotenie ihriska

ŽILINA. Na rekonštrukciu ihriska ZŠ Limbová boli vyčlenené prostriedky vo výške 20.000,-€. 

Viac videu z vysielania TV Severka.
Miroslava Sklenárová.
13.8.2018, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS