Drotárov dom - Severka TV

Drotárov dom

Otvorenie domu drotárskeho majstra Jozefa Holánika Bakeľa.

DLHÉ POLE. Prvá etapa rekonštrukcie domu je ukončená. Druhá bude smerovať k znovuvybudovaniu humna s drotárskou dielňou pre živú prezentáciu drotárskeho remesla.

Viac vo videu z vysielania TV Severka.
Miroslava Sklenárová.
13.8.2018, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS