MYSMEEU - Severka TV

MYSMEEU

Na Žilinskej univerzite sa uskutočnila diskusia  s verejnosťou o aktuálnych otázkach EÚ.

ŽILINA. Po úspešnom úvodnom podujatí na Bratislavskom hrade sa Národný konvent o EÚ presúva dojednotlivých miest a regiónov Slovenska .

Viac vo videu z vysielania TV Severka.
Miroslava Sklenárová.
9.3.2018, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS